27.10.17

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017 otsusega nr 41 võeti vastu Valgemetsa küla Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneering.

Detailplaneeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamise põhimõte.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.10.–14.11.2017 ning selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Vastse-Kuuste Vallavalitsusele ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahendusega kavandatava osas.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel  (vt allpool olevat kausta „Villa-Salme kinnistu detailplaneering" -> avalik väljapanek) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

 

11.09.17

Kure kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 29 on algatatud Kiidjärve küla Kure kinnistu (katastritunnus 87202:002:0393) detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud lähteseisukohad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja kõrvalhoone püstitamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 22.08.2017 korralduse nr 79 alusel. Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise dokumentidega saab tutvuda valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Kure kinnistu detailplaneering"->algatamine) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

 

Detailplaneeringud

Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.