11.09.17

Kure kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 29 on algatatud Kiidjärve küla Kure kinnistu (katastritunnus 87202:002:0393) detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud lähteseisukohad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja kõrvalhoone püstitamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 22.08.2017 korralduse nr 79 alusel. Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise dokumentidega saab tutvuda valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Kure kinnistu detailplaneering"->algatamine) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

 

2.06.17

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 23 algatati Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning puurkaevu rajamiseks, lahendada liiklus- ja parkimiskorraldus ning tehnovarustuse põhimõtted.

Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Villa-Salme kinnistu detailplaneering"->algatamine) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

 

5.04.17

 

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) jäeti algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 25 alusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, lahendada liikluskorraldus ja tehnovarustuse põhimõtted.

Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Haava kinnistu detailplaneering"->algatamine) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

Toimetaja: LIIA SULG

Detailplaneeringud

Alamkaustad
Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.