Vallavolikogu koosseis

25.11.16

 

(oktoobrist 2013)

Nimi Positsioon Nimekiri, kus kandideeris Telefon E-post
Inge Kalle Volikogu esimees Eesti Reformierakond 5664 8079 inge@vkuuste.ee
Tarvo Asur Volikogu aseesimees; revisjonikomisjoni aseesimees Eesti Keskerakond 513 6002 asurtarvo@hot.ee
Jana Kraus Sotsiaalkomisjoni aseesimees Eesti Keskerakond 5669 5221 jana.kraus@mail.ee
Heikki Kund Revisjonikomisjoni esimees Eesti Reformierakond 515 3142 heikki.kund@rmk.ee
Mall Kõpp Sotsiaalkomisjoni esimees; revisjonikomisjoni liige Eesti Reformierakond 501 3954 mall@vkuuste.ee
Ervin Laanemets Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni aseesimees Eesti Keskerakond 523 8778 ervin.laanemets@gmail.com
Maldur Muttik Arengu- ja majanduskomisjoni esimees Eesti Reformierakond 5594 0794 soojusvk@gmail.com
Katrin Peil Haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees Eesti Reformierakond 521 4614 kaari@vkuuste.ee
Janno Simso Arengu- ja majanduskomisjoni aseesimees Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 511 9116 janno.kivikaar@gmail.com

 

Toimetaja: LIIA SULG
26.06.17

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu istung

Vastse-Kuuste Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.06.2017 algusega kell 09.00 Vastse-Kuuste vallavalitsuse ruumes II korrusel.

PÄEVAKORD:

  1. Volikogu alatise revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine.
  2. Vastse-Kuuste valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse asutamisel mitteosalemine.
  4. Mooste valla laenuvõtmise kooskõlastamine.
  5. Jooksvad küsimused:
    5.1. vallavanema info Bulgaaria koostöökoolitusreisist.
    5.2. vallavanema info ühisveevärgiga liitumise võimaluse andmiseks liitumispunktide rajamise kohta Vastse-Kuuste alevikus.

Lugupidamisega

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees

 

 

Toimetaja: LIIA SULG