Uudised ja teated

« Tagasi

Vastse-Kuuste valla infolehte "Meie Vald" alates novembrist 2017 ei ilmu

Head „Meie Vald" lugejad ja kaaskirjutajad!

Põlva Vallavalitsus otsustas, et alates novembrist enam ühinevate valdade infolehti ei ilmu. Kõikide piirkondade info avaldatakse üheskoos Põlva Teatajas. Selleks suurendatakse ajalehe lehekülgede arvu.

Sel aastal ilmub veel kaks ajalehe numbrit:
21. novembril 2017, materjale avaldamiseks tuleb saata 13. novembriks;
19. detsembril 2017, materjale avaldamiseks tuleb saata 11. detsembriks.

Materjalid tuleb saata aadressile Annely.Eesmaa@polva.ee

Aasta lõpuni ilmub leht 12-leheküljelisena järgmise ülesehitusega:
Esileht on kõige olulisemate uudiste või sündmuste jaoks.
Lk 2–3 – volikogu ja vallavalitsuse info (volikogu istungite kokkuvõte, vallavalitsuse osakondade teated, jms).
Lk 4–6 – noored (lasteaiad, koolid, huvikoolid).
Lk 7–8 – raamatukogud ja eakad, külaelu.
Lk 9–10 – spordiuudised, külaelu.
Lk 11–12 – kultuurikava, kuulutused, juubilarid, vastsündinud, külade ja külaseltside teated.
Kui materjali on mingi teema kohta rohkem ja teisel teemal jälle vähem, siis võib lehekülgede asetus muutuda.

Toimetamine käib nõnda, et saabunud materjalid grupeeritakse teemade järgi ja siis valitakse nende seast lood, millel on rohkem uudisväärtust.

Kindlasti peaks kirjatükil juures olema autori nimi ja kui pilt ka on, siis, kes pildi tegi. Tekstid võiksid olla doc failis ja pildid eraldi jpg-dena.

Infolehe „Meie Vald" toimetus soovib oma lugejatele uudse info avastamist ning tänab kõiki kaasautoreid, kes seni on infolehte kirjutanud, ning trükikoda Paar kiire trükiteenuse eest. Eriti suur tänu Mall Kõpp'ule, kes infolehe keelelist korrektuuri tegi.

Vastse-Kuuste Vallavalitsus