Uudised ja teated

« Tagasi

RMK ootab Sind 9. septembril kell 11 planeerimise päevale

Planeerimise päeval keskendume riigimetsa raietele aladel, mis kohapealsetele inimestele korda lähevad. Tutvustame RMK tegemisi, seda, kuidas määratakse asulalähedasi, aktiivseks puhkamiseks või väärtusliku kultuuripärandiga metsi ning milliseid tavapärasest erinevaid võtteid seal kasutada saab. Määratleme üheskoos ala, kus tehtavad raied mõjutavad kohapeal elavaid inimesi.

Tule ütle oma sõna sekka RMK poolt kavandatavate metsatööde osas

9. septembril algusega kell 11 toimuval planeerimise päeval Tädu metsas Harjumaal, Taevaskojas Põlvamaal või Kublitsa lõkkekohas Võrumaal.

Vaata täpsemat ajakava ja pane end kirja: http://rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/planeerimise-paev

Planeerimise päev on järjekordne sündmus vastuste- ja osaluspäevade sarjast "Mis on puude taga?", mille raames tutvustame, selgitame ja arutleme üheskoos selle üle, millega RMK-s igapäevaselt tegeletakse.

Tule ja anna oma panus metsade eluringi paremale korraldamisele.

RMK