Uudised ja teated

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Teade vallavara suulise enampakkumise toimumisest

Enampakkumine toimub 10. aprillil 2017 algusega kell 14.00 Vastse-Kuuste vallamaja ruumes. Enampakkumise viib läbi komisjon koosseisus: Maldur Muttik, komisjoni esimees Lennart Liba,...

Logina küla ja Lootvina küla üleandmise rahvaküsitluse tulemused

  12.–13. märtsil 2017 toimus Lootvina külakeskuses küsitlus selgitamaks välja, kas Logina ja Lootvina külade elanikud pooldavad oma küla üleandmist Vastse-Kuuste valla koosseisust...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit 6. märts 2017 Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused...

Rahvaküsitlus Logina küla ja Lootvina küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks külade üleandmise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu toimub 12.–13. märtsil 2017

  Ajavahemikul 12.–13. märts 2017 viiakse Logina külas ja Lootvina külas läbi rahvaküsitlus , mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus nii Logina küla kui ka Lootvina küla...

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

PRESSITEADE SA Põlvamaa Arenduskeskus 1. veebruar 2017 Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt...

Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja projektitoetuste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 1. - 14. märts 2017 a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - „Ettevõtlusele hoo andmine" Meede 2 - „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine" Meede 3...

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi!

PRESSITEADE SA Põlvamaa Arenduskeskus 30. jaanuar 2017   SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja...

Vastse-Kuuste vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 5 maaüksust

Vastse-Kuuste vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad maaüksused: Jrk nr Maaüksuse nimi ...

23.01.–27.01.17 on Vastse-Kuuste postkontor ajutiselt suletud

Sellel perioodil asendab Vastse-Kuuste postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Kesk 10, Põlva. Põlva postkontor on avatud: E-R 9.00-18.00 L,P -suletud ...

Vastse-Kuuste Vallavolikogu kinnitas Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu

21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse...

Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

PÕLVA VALLAVALITSUS 21.12.2016 Pressiteade Kolmapäeval, 21. detsembril allkirjastati uhiuues Põlva riigigümnaasiumi auditooriumis Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade...

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade ühinemise kohta toimunud rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 14.12.2016 otsus nr 37  "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine" (1.–5. detsembril 2016 toimunud küsitlus) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 14.12.2016 ...

Naisteklubi Kolmapäev ootab tagasisidet Vastse-Kuuste aleviku arengu ja heakorra kohta

Hea Vastse-Kuuste valla elanik! Naisteklubi loodab, et leiad aega ja tahtmist Vastse-Kuuste aleviku arengut ning heakorda puudutava küsimustiku täitmiseks. Ootame Sinu vastuseid 31....

Müüki on jõudnud Põlvamaa kultuurikalender 2017

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ilmub taas Põlvamaa kultuurikalender 2017, mis koondab kuude lõikes olulisemad Põlvamaal toimuvad...

Põlva maakonna tunnuslogo „Rohelisem elu“ läbis uuenduskuuri

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit 5. detsember 2016 Põlvamaa Omavalitsuste Liit kinnitas Põlvamaa tunnuslause ja –logo „Põlvamaa – Rohelisem elu" kasutamise hea tava koos selle...

Vastse-Kuustes olid nädalavahetusel koos matemaatikahuvilised noored

25.–26. novembril toimus Vastse-Kuuste Koolis Põlva- ja Võrumaa noorte matemaatikalaager. Laagri sihtgrupiks olid 7.–9. klassi õpilased ja eesmärgiks anda huvilistele lisateadmisi...

Vastse-Kuuste vallavalitsuse korraldustega määrati Vastse-Kuuste alevikus lähiaadressid

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 07.11.2016 korraldusega nr 133 ja 23.11.2016 korraldusega nr 136 määrati Vastse-Kuuste alevikus lähiaadressid. Lähiaadresside nimekiri on valla veebilehel aadressil...