Uudised ja teated

Ehitusspetsialisti Peep Potteri vastuvõttu kolmapäeval, 22. novembril ei toimu

Peep Potteri vastuvõtt Vastse-Kuuste vallavalitsuses sellel nädalal on neljapäeval, 23. novembril kella 13.00-st.

Vastse-Kuuste valla infolehte "Meie Vald" alates novembrist 2017 ei ilmu

Head „Meie Vald" lugejad ja kaaskirjutajad! Põlva Vallavalitsus otsustas, et alates novembrist enam ühinevate valdade infolehti ei ilmu. Kõikide piirkondade info avaldatakse üheskoos Põlva...

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017 otsusega nr 41 võeti vastu Valgemetsa küla Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse...

Haava kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017 otsusega nr 40 võeti vastu Vastse-Kuuste aleviku Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse...

Sündinud on uus Põlva vald

22. oktoobril 2017 moodustus uus omavalitsusüksus Põlva vald. Kuidas ja mis ajast tekkis uus Põlva vald?    Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva...

Kiire internetiühendus koju

MTÜ Eesti Andmesidevõrk, mille liige on ka Vastse-Kuuste vald, ootab avaldusi fiiberoptilise sidevõrgu kaudu kiire internetiühenduse saamiseks. Liitumishuvi korral tuleb täita ja saata MTÜle...

Teade hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta Põlva valla valimiskomisjonis

  Põlva valla valimiskomisjon annab teada, et hääletamistulemuste kindlakstegemine hääletamissedelite ülelugemise teel toimub 16. oktoobril 2017 algusega kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja...

Vastse-Kuuste Kool otsib klassiõpetaja asendajat lapsehoolduspuhkuse ajaks

Tööle asumise aeg hiljemalt 30.10.2017. Klassijuhatajat ootab 11 tublit 3. klassi õpilast. Koormus 17 tundi nädalas (0,81 ametikohta). Pakume kaasaegset töökeskkonda looduskaunis kohas,...

Kure kinnistu detailplaneeringu algatamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 29 on algatatud Kiidjärve küla Kure kinnistu (katastritunnus 87202:002:0393) detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud...

RMK ootab Sind 9. septembril kell 11 planeerimise päevale

Planeerimise päeval keskendume riigimetsa raietele aladel, mis kohapealsetele inimestele korda lähevad. Tutvustame RMK tegemisi, seda, kuidas määratakse asulalähedasi, aktiivseks...

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.09.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnev Vastse-Kuuste vallas asuvad kinnisasi: Vooreküla, Laari,...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel müüakse alljärgnev Vastse-Kuuste vallas asuv kinnisasi: Vooreküla, Põllunurga kinnisasi...

President Kersti Kaljulaid külastas Maarja Küla

Kolmapäeval, 16. augustil tutvus Vabariigi president Kersti Kaljulaid Vastse-Kuuste vallas Haavassaarel asuva Maarja Küla tegemiste-toimetustega. Kersti Kaljulaid kirjutab oma Facebooki-...

Vastse-Kuuste Kool pakub tööd klassiõpetajatele

  Vastse-Kuuste Kool võtab alates augustist tööle täiskohaga klassiõpetaja (4. kl). Kasuks tuleb inglise keele lisaeriala. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Põlva valla sümboolika konkurss

  Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva  Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus  kuulutavad välja konkursi ühinemise teel...

Lasteaed Kaari pakub alates 16. augustist 2017 tööd lasteaiaõpetajale

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressil kaari@vkuuste.ee või aadressil Lasteaed Kaari, Lasteaia 2, Vastse-Kuuste alevik, 63601...

Valla eakate õppeekskursioon 20. juunil Järvamaale

Väljasõit Vastse-Kuuste kooli juurest kell 8.00. Ekskursioonile registreerimine toimub 15. juunini. Täpsem info külastatavatest kohtadest ning registreerimine ekskursioonile telefonil...

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 23 algatati Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad....

Ideekonkursi „Vastse-Kuuste Jäätmejaama kinnistu osa kasutuselevõtmine“ väljakuulutamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu volitas 25.05.2015 otsuse nr 21 alusel vallavalitsust läbi viima alla lihthanke piirmäära jäävat avalikku ideekonkurssi eesmärgiga saada Vastse-Kuuste alevikus...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

21.–22. maini 2017. a viib Põlva Maavalitsus läbi küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise Põlva valla moodustamiseks...

17.05.–30.05.2017 on Vastse-Kuuste postkontor ajutiselt suletud

  Sellel perioodil asendab Vastse-Kuuste postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor, asukohaga Kesk 10, Põlva (Põlva Kaubamaja). Põlva postkontor on avatud: E–R...

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.05.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad Vastse-Kuuste vallas asuvad kinnisasjad: Padari küla, Jäneseheina,...

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

2.–22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini,...

Broneeri kuupäevad – Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa...

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Vastse-Kuuste vallas avatud alates 31.03.2017. Taotlusi saab esitada kuni 01.06.2017. ...

Raudteeremont toob muudatusi rongide sõiduplaanidesse

Elron Pressiteade 28. märts 2017 Algab remont Tapa-Tartu raudteelõigul, mis toob olulisi muudatusi Tallinn-Tartu rongide sõiduaegadesse ning kolmel päeval nädalas sõidavad liinil ka...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

  Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised...