Uudised ja teated

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

2.–22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini,...

Broneeri kuupäevad – Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa...

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Vastse-Kuuste vallas avatud alates 31.03.2017. Taotlusi saab esitada kuni 01.06.2017. ...

Raudteeremont toob muudatusi rongide sõiduplaanidesse

Elron Pressiteade 28. märts 2017 Algab remont Tapa-Tartu raudteelõigul, mis toob olulisi muudatusi Tallinn-Tartu rongide sõiduaegadesse ning kolmel päeval nädalas sõidavad liinil ka...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

  Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised...

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Teade vallavara suulise enampakkumise toimumisest

Enampakkumine toimub 10. aprillil 2017 algusega kell 14.00 Vastse-Kuuste vallamaja ruumes. Enampakkumise viib läbi komisjon koosseisus: Maldur Muttik, komisjoni esimees Lennart Liba,...

Logina küla ja Lootvina küla üleandmise rahvaküsitluse tulemused

  12.–13. märtsil 2017 toimus Lootvina külakeskuses küsitlus selgitamaks välja, kas Logina ja Lootvina külade elanikud pooldavad oma küla üleandmist Vastse-Kuuste valla koosseisust...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit 6. märts 2017 Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused...

Rahvaküsitlus Logina küla ja Lootvina küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks külade üleandmise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu toimub 12.–13. märtsil 2017

  Ajavahemikul 12.–13. märts 2017 viiakse Logina külas ja Lootvina külas läbi rahvaküsitlus , mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus nii Logina küla kui ka Lootvina küla...

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

PRESSITEADE SA Põlvamaa Arenduskeskus 1. veebruar 2017 Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt...

Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja projektitoetuste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 1. - 14. märts 2017 a. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - „Ettevõtlusele hoo andmine" Meede 2 - „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine" Meede 3...

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi!

PRESSITEADE SA Põlvamaa Arenduskeskus 30. jaanuar 2017   SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja...

Vastse-Kuuste vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 5 maaüksust

Vastse-Kuuste vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad maaüksused: Jrk nr Maaüksuse nimi ...

23.01.–27.01.17 on Vastse-Kuuste postkontor ajutiselt suletud

Sellel perioodil asendab Vastse-Kuuste postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor , asukohaga Kesk 10, Põlva. Põlva postkontor on avatud: E-R 9.00-18.00 L,P -suletud ...

Vastse-Kuuste Vallavolikogu kinnitas Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu

21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse...

Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

PÕLVA VALLAVALITSUS 21.12.2016 Pressiteade Kolmapäeval, 21. detsembril allkirjastati uhiuues Põlva riigigümnaasiumi auditooriumis Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade...