Kauni loodusega Vastse-Kuuste vald on minu jaoks parim paik,
kus elada, teha tööd ja kasvatada lapsi.
02.06.2017 Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 23 algatati Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõigu...  Loe edasi »

30.05.2017 Ideekonkursi „Vastse-Kuuste Jäätmejaama kinnistu osa kasutuselevõtmine“ väljakuulutamine
22.05.2017 Valla eakate õppeekskursioon 20. juunil Järvamaale
19.05.2017 Kodutoetus lasterikastele peredele
09.05.2017 Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?