3.11.15

 

Valla tänukiri ja vapimärk

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

 

Valla vapimärk

2005
2006
2007
2008
2011
2013

 

 

Valla tänukiri ja vapimärk

2005

 1. Hele Oidermaa – valla asutaja, esimene vallavanem ja volikogu esimees aastatel 1990–1993, vallavolikogu liige 2002–2005;
 2. Enno Asur– staažikaim vallavolikogu liige, kuulunud kõikidesse koosseisudesse 1990–2005, vallavolikogu esimees aastatel 1993–1999; 2002–2005;
 3. Ain Erik – elupõline metsamees, Kiidjärve külaelu edendaja, turismi- ja puhkevõimaluste looja;
 4. Urmas Jürgenson – Vastse-Kuustesse kaasaegse lihatööstuse rajaja ja tuntukstegija, valla suurim tööandja;
 5. Daisy Korju – visaduse eest oma talu ülesehitamisel ja järjepidevuse edasiandmisel;
 6. Mall Kõpp – kodanikukasvatuse edendaja, naisteklubi esinaine alates 1995. aastast, kolmandat koosseisu vallavolikogu liige;
 7. Kalle Neeve – Vastse-Kuuste Põllumajanduse Osaühingu juht, edukas põllumajandussaaduste suurtootja;
 8. Linda Padari – pikaajaline eakate eestvõtja, Eite-Taati klubi esinaine aastatel 1983–2003, kauaaegne segakoori liige;
 9. Helju Purason – pikaajaline valla kultuuritöö eestvedaja (1976–1997) ja näiteringi juht;
 10. Valve Sabre – Kanarbiku klubi aktiivne liige, Kanarbiku klubi endine esinaine 2001–2004;
 11. Endla Simso – kohusetundlik ja kauaaegne sotsiaalhooldaja;
 12. Tiina Sohar – Vastse-Kuuste Kooli õpetaja, tõeline „maa sool";
 13. Kai Tagel – kauaaegne vallasekretär, valla järjepidevuse kandja;
 14. Hilda Metsallik – Vastse-Kuuste Kooli haridustraditsioonide kandjale 75. sünnipäeva puhul;
 15. Heikki Kund – kauaaegsele Vastse-Kuuste vallavolikogu liikmele 50. sünnipäeva puhul.

 

2006

 1. Ludmilla Ploom – kauaaegse kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste Koolis.

 

2007

 1. Koidula Frolov – Vastse-Kuuste Postipunkti kauaaegsele juhatajale, pikaajalisele segakoori liikmele;
 2. Aino Harju – kauaaegsele kohusetundlikule Vastse-Kuuste Kooli pedagoogile, seoses 40. tööjuubeliga;
 3. Aili Kahar – kauaaegsele kohusetundlikule Vastse-Kuuste Kooli töötajale, seoses 30. tööjuubeliga;
 4. Maret Kallas – aktiivse osalemise eest valla kultuuri- ja seltsielus, Põlvamaa Aasta Õppija 2006 tiitli laureaadile;
 5. Inge Kalle – kauaaegsele kohusetundlikule Vastse-Kuuste Kooli pedagoogile, aktiivsele Kiidjärve külaelu eestvedajale, seoses 25. tööjuubeliga;
 6. Maldur Muttik – aktiivsele vallaelu edendajale, kolmandat koosseisu vallavolikogu liikmele;
 7. Valdeko Paats – aktiivsele usaldusväärsele abipolitseinikule, seoses 10. tegutsemisjuubeliga;
 8. Kersti Rammo – kauaaegsele kohusetundlikule Vastse-Kuuste vallavalitsuse finantsnõunikule, tublile naisteklubi Kolmapäev juhatuse liikmele, Põlvamaa Aasta Õppija 2007 tiitli laureaadile;
 9. Irina Retkova – kauaaegsele kohusetundlikule Vastse-Kuuste kultuuritöötajale, seltsi- ja külaelu edendajale;
 10. Mati Vaino – Karilatsi Kalamajandi juhatuse esimehele, kalaturismi edendajale.

 

2008

 1. Maie Asur – külaliikumise ja seltsitegevuse edendajale, valla sotsiaaltöö kauaaegsele korraldajale;
 2. Aino Haabma – naisteklubi Kolmapäev asutajaliikmele, aktiivsele klubiliikmele;
 3. Vaike Joovik – eakate klubi Kanarbik aktiivsele liikmele, klubi kroonikakirjutajale;
 4. Ly Mikheim – Maarja Küla arendajale ja edendajale;
 5. Mai Nigul – spordiklubi Känguru presidendile, valla sporditöö edendajale;
 6. Katrin Peil – külaliikumise ja seltsitegevuse edendajale, valla alushariduse kandjale;
 7. Peeter Pree – ettevõtjale, noortele puhkevõimaluste ja tegevuste loojale;
 8. Eino Vares – talupidajale, oma talu arendajale;
 9. Urve Vool – külaliikumise ja seltsitegevuse edendajale, aktiivsele valla arengule kaasaaitajale.

 

2009

 1. Krista Pikk – külaliikumise ja seltsitegevuse edendajale, kauaaegsele Kiidjärve raamatukogu juhatajale;
 2. Lea Trikkant – Kiidjärve Küla Seltsi asutajaliikmele ja aktiivsele seltsiliikmele;
 3. Karin Paats – valla spordielu edendajale, aktiivsele spordiklubi Känguru liikmele;
 4. Dagny Feigenbaum – Vastse-Kuuste Kooli ja valla maine tõstmise eest: rahvusvahelise koolide koostööprojekti „Olla noor Euroopas" 2007–2009 koordineerimine; rahvusvahelise teatrifestivali korraldamine 10.–16. maini 2009 Vastse-Kuustes;
 5. Siiri Hommik – Vastse-Kuuste Kooli ja valla maine tõstmise eest: rahvusvahelise koolide koostööprojekti „Olla noor Euroopas" 2007–2009 koordineerimine; rahvusvahelise teatrifestivali korraldamine 10.–16. maini 2009 Vastse-Kuustes;
 6. Viive Hämäläinen – eakate klubi Kanarbik aktiivsele liikmele seoses 70. juubeliga.

 

2010

 1. Ene Matsin – 50. tööjuubeli Vastse-Kuuste koolis ja 70. sünnipäeva puhul;
 2. Eda Venski – pikaajalise tänuväärse töö eest rahvapärandi tutvustamisel ja hoidmisel ning folkloorirühmade ja lasteaialaste juhendajana;
 3. Liia Sulg – ajalehe Meie Vald toimetamise ning pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste vallavalitsuses;
 4. Pari talu pere – pikaaegse talupidamise ja maaelu edendamise eest;
 5. Naisteklubi Kolmapäev – Vabariigi koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli saamise puhul, Vastse-Kuuste laadatraditsiooni loomise ja hoidmise eest, naisteklubi 15. aastapäeval;
 6. Kiidjärve Küla Selts – Kiidjärve külaelu arendamise, küla ajalugu ja kultuuri kajastavate trükiste koostamise eest;
 7. Atria Eesti AS – Vastse-Kuuste valla suurimale tööandjale, Vastse-Kuuste Lihatööstuse kaubamärgi hoidjale;
 8. Tiiu Torn – südamega tehtud pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste Koolis ning seoses läheneva 65. sünnipäevaga;
 9. Maret Raudvee – pikaajalise pedagoogilise töö eest Vastse-Kuuste Koolis ja suure panuse eest kooli juhtimisel;
 10. Vaike Lorents – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste Koolis;
 11. Galina Rootslane – pikaajalise töö eest Vastse-Kuuste Koolis ja seoses läheneva 65. sünnipäevaga;
 12. Urmas Kolina – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste vallavalitsuses.

 

2011

 1. Aapo Rammo – pikaajalise tänuväärse töö eest valla turvalisuse kindlustamisel ja arengu tagamisel, seoses 60. juubelisünnipäevaga;
 2. Maldur Muttik – ettevõtluse edendamise ja valla arengu tagamise eest;
 3. Enn Kulp – Leevijõe järvede rekonstrueerimise eestvedamise ja vallaelu edendamise eest;
 4. Tantsurühm Vihista Viisku ja Katrin Peil – Vastse-Kuuste valla tantsutraditsioonide järjepidevuse hoidmise ja meeldejääva kultuuriaasta eest, tantsurühma 25. aastapäeval;
 5. Tiina Oimet – seoses SA Maarja Küla 10. aastapäevaga;
 6. AS RIS Ehitus ja Madis Tsäko – Vastse-Kuuste lasteaia tublile ehitajale – parimale ehitajale Põlvamaal;
 7. Arhitektuuribüroo Tääker OÜ ning Maret ja Katrin Tääker – omanäolise ja lastepärase maja projekteerimise eest Vastse-Kuuste valda;
 8. Jüri Murs – silmapaistva tööpanuse eest Vastse-Kuuste lasteaia valmimisse;
 9. Katrin Peil – südamega tehtud töö eest oma lasteaia valmimise nimel.

 

2012

 1. Anneli Tenso – pikaajalise pühendunud pedagoogilise töö eest lasteaias Kaari;
 2. Külli Volmer – ainulaadse etenduse „Lootvina Nipernaadi" lavastamise ja uudsete ideede algatamise eest;
 3. Heli Henn – suure panuse eest Lootvina külakeskuse renoveerimisse, aktiivse kaasalöömise eest seltsitegevuses;
 4. Urmas Jürgenson – kauaaegsele vallavolikogu liikmele – vallaelu edendajale;
 5. Toomas Kõpp – kauaaegsele ettevõtluse edendajale ja valla arengu tagajale;
 6. MTÜ Kodukant Lootvina – originaalsete, kohalikke inimesi liitvate ürituste korraldamise eest;
 7. Taaniel Tooming – tubli saavutuse – juunioride MMil rattaorienteerumises hõbemedali võitmise eest;
 8. Skanska EMV – heale koostööpartnerile, tublile ehitajale Vastse-Kuuste valda Leevijõele kalapääsude rajamise eest;
 9. Ööle Janson – hea koostöö ja abi eest Leevijõe paisjärvede korrastamise projekti I etapi tööde valmimisel.

 

2013

 1. Reeda Safjanova – tubli töö, südamliku suhtumise ja mõnusa kodusoojuse toomise eest Maarja Küla ellu;
 2. Aino Harju – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste Koolis;
 3. Aino Haabma – väsimatule õppijale, naisteklubi Kolmapäev asutajaliikmele ja aktiivse klubiliikmena Vastse-Kuuste valla arengule kaasaaitajale 80. juubelil;
 4. Triinu Toode – kultuuriseltsi Viruskundra tegevuse eestvedamise ning valla laulu- ja tantsupeo korraldamisele kaasaaitamise eest;
 5. Liia Hämäläinen – südamega tehtud töö eest alushariduse õpetajana lasteaias Kaari ning laste loovuse arendamise eest läbi omanäolise kunstitegevuse;
 6. Anu Kõiv – naisteklubi Kolmapäev asutajaliikmele, aktiivse klubi juhatuse liikmena Vastse-Kuuste valla arengule kaasaaitajale;
 7. Mall Kõpp – väsimatu tegutsemise eest naisteklubi Kolmapäev juhatuses ning suure panuse eest Vastse-Kuuste aleviku heakorraprojektide õnnestumisse;
 8. Külli Tohvri – südamega tehtud kauaaegse kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste raamatukogus, seoses 15. tööjuubeliga ning aktiivse osalemise eest valla kultuuri- ja seltsielus;
 9. Ain Erik – kaasamõtlemise ja arvamusartiklite avaldamise eest Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal paiknevate vallale oluliste loodusobjektide tuleviku suhtes;
 10. Maie Asur – pikaajalise pühendunud sotsiaaltöö korraldamise eest vallas, aktiivse külaseltsi liikmena Karilatsi külaplatsi arendamise eestvedajale;
 11. Kuulo Kade – väikeettevõtluse edendamise ja aktiivse kaasalöömise eest valla kultuurielus;
 12. Reet Lahe – pikaajalise kohusetundliku töö eest Vastse-Kuuste Koolis, seoses 25.tööjuubeli ning 65. juubeliga, aktiivse kaasalöömise eest valla kultuurielus.

 

2014

 1. Mai Nigul – kauaaegse tulemusliku töö eest spordielu edendamisel ja 50. juubeli puhul;
 2. Merike Birjuk – pikaajalise tänuväärse töö eest maitsva ja tervisliku koolitoidu valmistamisel;
 3. Kaidu Jõks – innustava eestvedamise ja suure tööpanuse eest käsitöötoa väljaehitamisel;
 4. Ene Risttee – sütitavale ja säravale line-tantsurühmade juhendajale;
 5. Valdeko Paats – kauaaegse tubli töö eest abipolitseinikuna koduvalla elu turvalisemaks muutmisel;
 6. Malle Tomson – hea koostöö ja abi eest Leevijõe paisjärvede korrastamise projekti ettevalmistamisel ja koordineerimisel;
 7. Kalmar Kramp – hea koostöö ja abi eest Leevijõe paisjärvede korrastamise ehitustööde järelevalve teostamisel;
 8. Maldur Muttik – Leevijõe paisjärvede korrastamise projekti ettevalmistamise ja tööde eduka läbiviimise eest;
 9. MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine ja Enn Kulp – Leevijõe paisjärvede korrastamise projekti ettevalmistamise ja tööde eduka läbiviimise eest;
 10. Saaretu OÜ – ehitajale hea koostöö eest Leevijõe paisjärvede korrastamise ehitustööde teostamisel;
 11. Kalle Põldmägi – hea koostöö ja abi eest Leevijõe paisjärvede korrastamise ehitustööde juhtimisel.

 

2015

 1. Vastse-Kuuste naisteklubi „Kolmapäev" – valla kodanikuühiskonna „esimesele pääsukesele", kogukonna pikaajalisele ja väsimatule eestvedajale, ühistegevuse uuele tasandile viijale, 20. sünnipäeval;
 2. Helju Purason – naisteklubi Kolmapäev asutajaliikmele ja aktiivse klubiliikmena Vastse-Kuuste valla arengule kaasaaitajale, 75. juubelil;
 3. Mart Madissoon – toetava ja innustava suhtumise ning kaasabi eest maakonna esimese – Vastse-Kuuste valla taasmoodustamise ajal;
 4. Ülar Loolaid – väärtuslike nõuannete ning suure panuse eest Vastse-Kuuste valla esimese arengukava ja põhimääruse koostamisel;
 5. Lüko talu – esimesele taluseaduse alusel maakasutusõiguse saanud talule vallas;
 6. Haimar Sokk – esimesele ühemehe-aktsiaseltsi loojale Vastse-Kuuste vallas;
 7. Hiie Asur – heale juuksurile, kvaliteetse teenuse pakkumise ja arendamise eest Vastse-Kuuste vallas;
 8. Maarika Kalev – väikeettevõtluse edendajale, poe Mida Iganes asutajale;
 9. Reet Johanson – tubli sportliku tulemuse – I koha saavutamise eest Rogaini 2015 MM võistlustel;
 10. Alina Vals – säravale noortejuhile ning aktiivsele valla kultuurielus kaasalööjale;
 11. OSAÜHING KARILATSI KALAMAJAND – pikaajalisele pühendunud töö eest kalakasvatuse ja turismi arendamisel Vastse-Kuuste vallas;
 12. VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ – pikaajalisele pühendunud töö eest põllumajanduse hoidmisel ja arendamisel Vastse-Kuuste vallas;
 13. Karilatsi Küla Selts – Karilatsi küla elu edendajale, kogukonna ühendajale;
 14. Spordiklubi Känguru – pikaajalisele väsimatule valla spordielu eestvedajale, klubi 15. aastapäeval;
 15. Hilja Jõks – Vastse-Kuuste Postkontori pikaajalisele kohusetundlikule juhatajale.

 

 

Valla vapimärk

2005 (kes on kuulunud vallavolikogu koosseisu või töötanud vallavalitsuses ajavahemikus 01.11.1990–01.11. 2005)

 1. Aivar Kallas
 2. Lembit Rätsep
 3. Viive Hämäläinen
 4. Jaan Lond
 5. Erika-Irene Aas
 6. Raivo Saldam
 7. Taimo Ritsmann
 8. Irina Retkova
 9. Peeter Vanatare
 10. Harri Puusepp
 11. Peeter Jansons
 12. Johannes Puri
 13. Vello Veebel
 14. Aapo Rammo
 15. Üllar Padari
 16. Aare Matt
 17. Liy Fluss
 18. Heino Troon
 19. Elmo Oidermaa
 20. Uno Raudsepp
 21. Enn Pent
 22. Talvi Sule
 23. Inge Kalle
 24. Kuulo Kade
 25. Rain Raudvee
 26. Ülo Simso
 27. Heikki Kund
 28. Raivo Karu
 29. Maldur Muttik
 30. Külli Kolina
 31. Kristin Liba
 32. Maret Kallas
 33. Urmas Kolina
 34. Kersti Rammo
 35. Karin Paats
 36. Maie Asur
 37. Liia Sulg
 38. Eneken Padar
 39. Kersti Lillo
 40. Peeter Kurvits
 41. Railis Raup
 42. Lennart Liba
 43. Ülar Loolaid (olulise panuse eest valla esimese põhimääruse ja arengukava väljatöötamisel)
 44. Annetada valla vapimärk (1 tk) Soome vabariigi Hamina linnavalitsusele seoses vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni liikme külaskäiguga

 

2006

 1. Marje Koorits – Vastse-Kuuste Kooli ametikohal pikaajalise eduka töötamise tunnustamiseks.

 

2007

 1. Anne Jansons – kauaaegne proviisor;
 2. Vaike Joovik – Vastse-Kuuste eakate klubi Kanarbik aktiivne liige, klubi kassapidaja ja kroonikakirjutaja. Alati abis oma nõu ja jõuga pensionäride ürituse korraldamisel. Kaasa teinud alates 1952. aastast 10 erinevas näiteringi lavastuses;
 3. Vaike Lorents – Vastse-Kuuste Kooli kauaaegne pedagoog, sel aastal tähistas 60. juubelit;
 4. Tiiu Nigol – üle kümne aasta folkloorirühma Kõivokõsõ ja Vastse-Kuuste segakoori liige ja koori  kassapidaja. Alati nõus nõu ja jõuga olema abiks kultuurimaja ürituste läbiviimisel;
 5. Mai Nigul – Vastse-Kuuste Kooli pedagoog, aktiivne sporditöö edendaja;
 6. Katrin Peil – lasteaed Kaari juhataja, kauaaegne segarahvatantsuringi juhendaja, aktiivne sotsiaalkomisjoni liige;
 7. Anne Peri – Vastse-Kuuste Kooli kauaaegne koristaja, töötanud koolis 26 aastat, sel aastal tähistas 50. juubelit;
 8. Krista Pikk – Kiidjärve raamatukogu juhataja, Kiidjärve Küla Seltsi juhatuse esinaine, piirkonna kultuuritöö „hing", 15 tööjuubeli puhul;
 9. Peeter Pree – ettevõtja – turismi edendaja, puhkevõimaluste looja;
 10. Maret Raudvee – Vastse-Kuuste Kooli kauaaegne pedagoog, töötanud koolis 27 aastat, alates 2007 direktori asetäitja õppealal, sel aastal tähistas 50. juubelit;
 11. Eino Tagel – üle kolmekümne aasta üks Vastse-Kuuste segakoori tenorirühma alustalasid. Laulnud solistina, meesansamblis, segaansamblis. Alati abivalmis ja täpne talle antud ülesannetes;
 12. Helmi Troon – Vastse-Kuuste Kultuurimaja näiteringi üks põhilisi peaosatäitjaid läbi 40 aasta, alati täpne ja korrektne, seoses 75. juubeliga;
 13. Eda Venski – Vastse-Kuuste Kultuurimaja laste- ja täiskasvanute folkloorirühmade juhendaja üle 15 aasta. Rühmad on edukalt esinenud nii kultuurmaja, maakonna kui ka Baltica üritustel;
 14. Urve Vool – Kiidjärve külaelu edendaja.

 

2008

Reet Lahe – kauaaegsele Vastse-Kuuste Kooli pedagoogile, seoses 60. juubeliga.

 

2011

 1. Heido Sinivee – meeldejääva etenduse „Latern" lavastamise ja Kiidjärve küla näitemängutraditsioonide jätkamise eest;
 2. Külli Kolina – fotograafile-loodusesõbrale, mitmete fotonäituste autorile, oma tööde vahendamise eest vallarahvale;
 3. Külli Tohvri – kauaaegsele Vastse-Kuuste raamatukoguhoidjale pikaaegse kohusetruu töö eest;
 4. Sulev Visnapuu – Vastse-Kuuste uue lasteaia ümbruse heakorrastamisele kaasaaitamise eest;
 5. Anne Kasesalu – Vastse-Kuuste Kooli mudilas- ja lastekoori eduka juhendamise ning osalemise eest koolinoorte laulu- ja tantsupeol;
 6. Egle Mäe – Vastse-Kuuste Kooli 7.–9. kl segarahvatantsurühma eduka juhendamise ning osalemise eest koolinoorte laulu- ja tantsupeol;
 7. Margo Renter – AS RIS Ehitus (uue lasteaia valmimise puhul);
 8. Guido Kellamäe – Guido Mööbel OÜ (uue lasteaia valmimise puhul);
 9. Rutt Zadin – Astonet OÜ (uue lasteaia valmimise puhul);
 10. Kuldar Käsper – Ehitusseire OÜ (uue lasteaia valmimise puhul).

 

2013

Malle Rööbing – vabatahtlikuna tehtud töö eest Maarja Külas.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG