Teenused ja toimingud

25.01.17

 

Vastse-Kuuste Vallavalitsus

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Sotsiaaltransport 0,3 km

Alus: Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29.12.2014 määrus nr 23.

 

OÜ Vastse-Kuuste Soojus hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Soojuse piirhind 77,97 mW
Puhastatud vesi 0,77
Puhastamata vesi 0,45
Reoveepuhastus elanikele 1,09
Reoveepuhastus ettevõtetele 1,21
Purgimine 0,43
Remonditööde tund 12,78 tund
Puulehtede vedu Vastse-Kuuste aleviku piires 16,67 tund

Hindadele lisandub käibemaks.
Alus: Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 26.05.2008 määrus nr 4, 29.09.2008 määrus nr 7, 28.12.2009 määrus nr 7, 27.12.2010 määrus nr 10 ja 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Vastse-Kuuste Kultuurimaja osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Jalutussaali kasutamine 4 tund
Suure saali kasutamine 5 tund
Terve maja kasutamine 7 tund

Alus: Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Vastse-Kuuste raamatukogus osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Skaneerimine 0,30 A4 lehekülg
Must-valge printimine laserprinteriga tekstimaterjal 0,15 A4 lehekülg
Must-valge printimine laserprinteriga pildimaterjal 0,30 A4 lehekülg
Värviprintimine laserprinteriga 0,60 A4 lehekülg
Fotoprinteriga fotode printimie 2,0 A4 lehekülg
  0,50 10 x 15 cm
Koopiate tegemine 0,10 A4 ühepoolne
  0,15 A4 kahepoolne
  0,20 A3 ühepoolne
  0,30 A3 kahepoolne

Alus: Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Kiidjärve raamatukogus osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Saali üür 4,0 tund
Saali üür 32,0 üle 8 tunni
Must-valge printimine laserprinteriga tekstimaterjal 0,15 A4 lehekülg
Must-valge printimine laserprinteriga pildimaterjal 0,30 A4 lehekülg

Alus: Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Lasteaias Kaari osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Hommikusöök 0,40 1 portsjon
Lõuna 0,70 1 portsjon
Oode 0,40 1 portsjon
Õppekulu 10,00 ühe lapse kohta kuus
Uue lasteaiahoone saali üür 6,00 tund (kuni 8 tundi)
Uue lasteaiahoone saali üür 63,00 päev (üle 8 tunni)

Alus: Lasteaed Kaari hoolekogu 24.10.2013 otsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Vastse-Kuuste Koolis osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Lõuna 0,80 portsjon
Oode 0,32 portsjon
Lõuna väljamüüdav (erandkorras) 1,20 portsjon
Oode väljamüüdav (erandkorras) 0,50 portsjon
Arvutiklassi üür 9,60 tund
Spordisaali üür 16,00 tund
Klassiruumide üür 9,60 tund
Sööklaruumide üür 12,80 kuni 8 tundi
Sööklaruumide üür 63,90  üle 8 tunni

Alus: Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 14, Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskuses osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Teenus/toiming Hind eurodes Ühik
Noortekeskuse üür 4,0 tund

Alus: Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 30.10.2015 korraldus nr 187.

 

Korraldatud jäätmeveo teenuste hinnad

AS Eesti Keskkonnateenused

Alates 01.12.2016 kehtivad järgmised hinnad:

Jäätmeliik Kategooria jäätmemahuti suurus Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest Ühe konteineri ühe kuu üür Ühe konteineri müük
Segaolmejäätmed eurot eurot eurot
0,08 0,80 2,10 46,10
0,14 1,40 2,34 46,10
0,24 2,40 3,00 57,60
0,37 3,60 3,84 96,00
0,60 6,00 6,24 -
0,66 6,60 6,24 180,00
0,80 8,00 7,08 192,00
1,5 15,01 12,00 -
2,5 25,02 18,00 660,00
4,5 45,04 21,60 828,00

 

 

Toimetaja: LIIA SULG