Sotsiaaltransporditeenus

14.01.15

 

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse kliendile, kes tervislikust seisundist või funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduvahendit ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Vastse-Kuuste vald ja tegelik elukoht on Vastse-Kuuste vald.

Teenust osutatakse sõiduks:

  • ravi-,
  • rehabilitatsiooni-,
  • hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse,
  • haridusasutusse,
  • töökohta või
  • muudesse avalike teenuste osutamisega seotud asutustesse.

 

Teenust saavad taotleda isikud:

  • kellel puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega pereliikmed või
  • neil pole puudest ja mittepiisavatest materiaalsetest võimalustest tingitult võimalik transporditeenust korraldada.

Teenuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vähemalt 3 tööpäeva, väljaspool maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 

Teenuse hind on 0,30 eurot/km. Tasuta osutatakse teenust:

  • kliendile, kellel on Vastse-Kuuste vallaga sõlmitud koduteenuste osutamise leping ja kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või tal pole puudest ja mittepiisavatest materiaalsetest võimalustest tingitult võimalik transporditeenust korraldada.
  • kliendile, kes tervislikust seisundist või funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduvahendit.

 

 

 

Toimetaja: LIIA SULG