Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

15.01.15

 

Sotsiaaltoetuse määramise aluseks on perekonna kõikide liikmete sissetulekud, kui sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise korras ei ole sätestatud teisiti.

Vähekindlustatud perekonnaks loetakse perekonda, kus perekonna esimese liikme sissetulek on väiksem või võrdne kehtiva palga alammääraga (bruto) ja iga järgmise pereliikme kohta on sissetulek 60% pere esimese liikme sissetulekust.

Sissetuleku hulka arvatakse kõik tulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused

Toetuse määramisel kaalutleb sotsiaalkomisjon kliendi või tema perekonna sissetulekut, toimetulekuvõimet, perekonnaliikmete arvu ja võtab arvesse ka muid üldteada olevaid andmeid/asjaolusid.

Toetust makstakse mitte rohkem kui 1 kord aastas iga toetuse liigi kohta.

Toetuse sihipärase kasutamise kohta esitab taotleja vallavalitsusele kuludokumendi.

 

Toimetaja: LIIA SULG