12.10.16

 

JÄÄTMEJAAM Vastse-Kuuste alevikus on avatud E kella 10-15 ja N kella 13-16,

muudel aegadel vastavalt kokkuleppele jäätmejaama operaatori Vastse-Kuuste Soojus OÜ-ga (kontakttelefon 5561 3393 või 5594 0794). Lisainfot saab telefonil 797 6385 või 5330 2775 (vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik).

Vallakodanikud (rahvastikuregistri andmetel) saavad jäätmejaamas tasuta üle anda erinevaid jäätmeliike: klaastaara, puhtad pakendid, papp, paber, rehvid, mööbel, ehitusjäätmed (v.a eterniit), kile, lehtklaas, elektri- ja elektroonikaseadmed, telerid, külmikud ja ohtlikud jäätmed. Üle antavate jäätmete hulgas ei tohi olla olmejäätmeid, mille jaoks peab kõigil kinnistuomanikel olema kodus (suvilas) nõuetele vastav olmejäätmete konteiner ja sõlmitud jäätmeveo leping Eesti Keskkonnateenused AS-iga.

Vastse-Kuuste Vallavalitsus
 
Elanikelt võtame tasuta vastu ohtlikke jäätmeid:
 • õlijäätmed,
 • õline pühkematerjal,
 • õlifiltrid,
 • vanad akud ja patareid,
 • päevavalguslambid,
 • elavhõbedajäätmed,
 • värvi- ja lakijäätmed,
 • aegunud ravimid,
 • olmekemikaalid,
 • taimekaitsevahendid,
 • tundmatud jäätmed.
Konteinerit teenindab AS Epler & Lorenz.
Ettevõtetel palume jäätmete üleandmiseks võtta ühendust:
AS Epler & Lorenz
Ravila 75a
51014 Tartu
Tel 742 1398; 523 8615
 
 
Toimetaja: LIIA SULG