Matusetoetus

13.01.17

 

Matusetoetuse suurus on 150 eurot.

Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Vastse-Kuuste vald, matmise kulud.

Ilma seadusjärgsete ülalpidajateta isiku matuse korraldab vallavalitsus.

Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG