Koolitoetused

2.09.15

 

Esimesse klassi astuja toetus

Toetust makstakse lapsevanemale:

  1. kelle laps alustab kooliteed Vastse-Kuuste Kooli I klassis, olenemata rahvastikuregistri andmetest;
  2. kelle lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Vastse-Kuuste vald ja kelle laps alustab kooliteed erivajadustega laste õppeasutuse I klassis kooli tõendi alusel.

Toetuse suurus on 65 eurot ning taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.

 

Koolitoidu toetus

Koolitoidu toetus on kõigi Vastse-Kuuste Koolis õppivate laste toidu eest tasumine, olenemata lapse tegelikust elukohast.

Toetus eraldatakse vanemraamatupidaja poolt koostatud õiendi alusel.

 

Põhikooli lõpetamise toetus

Põhikooli eduka lõpetamise toetus on 65 eurot. Edukas lõpetamine käesoleva korra mõistes tähendab kooli õigeaegset lõpetamist vähemalt rahuldavate hinnetega. Toetuse maksmise aluseks on kooli direktori käskkiri või käskkirja väljavõte kooli lõpetamise kohta ja toetus makstakse hiljemalt 30. juuniks.

Toetust makstakse:

  1. Vastse-Kuuste Kooli lõpetajale, olenemata rahvastikuregistri andmetest;
  2. erivajadustega laste õppeasutuse põhikooli kursuse lõpetajale, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Vastse-Kuuste vald.

 

Gümnaasiumi lõpetamise toetus

Gümnaasiumi lõpetamise toetus on 65 eurot igale gümnaasiumi lõpetajale, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on õppimise perioodil ja kooli lõppedes Vastse-Kuuste vald. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada kooli direktori käskkiri või käskkirja väljavõte kooli lõpetamise kohta hiljemalt 30. juuniks.


Kooli- ja kojusõidu toetus

Toetus on ette nähtud üldhariduskoolide 10.-12. klassi õpilastele, kes õpivad väljaspool valla territooriumi. Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastele kooli- ja kojusõidutoetust ei maksta.

Taotluse esitab lapsevanem või täisealine õpilane kaks korda aastas hiljemalt 10. septembriks (sept-dets) ja 10. jaanuariks (jaan-juuni).

Toetuse suurus on 20 eurot kuus ning seda makstakse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval ülekande korras taotluses märgitud isikule.

 


 

Toimetaja: LIIA SULG