Koduteenus

2.09.15

 

Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

 

Teenust saavad taotleda:

 • pensioniealised või puudega isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Vastse-Kuuste vald ja kelle tegelik elukoht on Vastse-Kuuste vallas ning kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul:
 1. kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 2. kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid viimastel ei ole puudest või mittepiisavatest materiaalsetest võimalustest tingitult võimalik vajalikku hooldust kindlustada.
 • raske terviserikke või operatsioonijärgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Vastse-Kuuste vald ja kelle tegelik elukoht on Vastse-Kuuste vallas.

 

Osutatavad koduteenused on:

 1. toiduainete, majapidamistarvete, ravimite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
 2. elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine;
 3. koduteenuse saaja kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 4. asjaajamine ametiasutustes;
 5. kütte ja vee eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte ja veevärgi puudumisel);
 6. arstiabi kutsumine ja vajadusel läbivaatusele minekuks transpordi korraldamine;
 7. abivahendite (tugiraamid, ratastoolid jms) vahendamine;
 8. lisateenus – abivajaja ja sotsiaaltöötaja omavahelisel kokkuleppel osutatav teenus.

 

Teenuse saamiseks tuleb teenuse taotlejal või tema esindajal esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles põhjendatakse teenuse taotlemise vajadust.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG