Kodus hääletamine

21.09.17

 

Kodus hääletamiseks on vaja esitada kirjalik avaldus Vastse-Kuuste valimisjaoskonnale.

Telefonil 5887 4173 saab avalduse esitada ainult valimispäeval, 15. oktoobril kell 9.0014.00.

Nii kirjalikus avalduses kui ka telefoni teel antud avalduses tuleb märkida/öelda:

  1. valija nimi;
  2. valija isikukood;
  3. valija aadress;
  4. sidevahendi number;
  5. kodus hääletamise põhjus.

Kodus hääletamisel peab hääletaja esitama tema juurde jõudnud jaoskonnakomisjoni liikmetele kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Kodus saavad hääletada ainult rahvastikuregistri järgsed Vastse-Kuuste valla elanikud.

 

Toimetaja: LIIA SULG