Hoolekandeasutuse teenus

2.09.15

 

Hoolekandeasutuse teenust osutatakse kliendile, kes erivajaduse tõttu ei ole suuteline iseseisvalt kodus elama ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Hoolekandeasutusse suunamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus vallavalitsusele. Avaldusele lisatakse:

  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
  • perearsti poolt väljastatud tõend isiku üldise tervisliku seisundi kohta;
  • andmed isiku kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende isiku- ja kontaktandmed (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
  • andmed viimase kolme aasta jooksul isiku kinnisvaraga tehtud tehingute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
  • isiku või eestkostja kirjalik omakäeline nõusolek avalike ülesannete täitmiseks vajalike andmete kontrollimisega;
  • andmed ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
  • vajadusel täiendavad dokumendid.

 

Hoolekandeasutuse hoolduskulude tasumine

 

 

Toimetaja: LIIA SULG