Hooldajatoetus

13.01.17

 

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise aluseks on vallavalitsusele taotleja poolt esitatud kirjalik avaldus. Avaldusi võtab vastu sotsiaalnõunik Terje Lihtsa.

Sotsiaalnõunik selgitab vastavalt hindamisinstrumendile välja hooldusvajaduse ja taotleja võimalused hoolduse tagamiseks.

 

Toetuse määrad

Toetuse saaja

Toetus (eurot kuus)

Keskmise puudega 3 kuni 17aastase lapse hooldaja

50

Raske puudega 3 kuni 17aastase lapse hooldaja

70

Sügava puudega 3 kuni 17aastase lapse hooldaja 100
Sügava puudega täisealise isiku hooldaja (hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet või hooldust ööpäevaringselt) 40

Sügava puudega täisealise isiku hooldaja (hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet või hooldust igal ööpäeval või harvem)

24

 

 

 

Toimetaja: LIIA SULG