13.04.16

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

 

Põlva maavanema 11.04.2016 korraldusega nr 1-1/16/112 on hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor Vastse-Kuuste vallas avatud alates 13.04.2016.

Taotlusi saab esitada kuni 14.06.2016.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
  • elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Vastse-Kuuste vallavalitsusele.

Lisainfo hajaasustuse programmi kohta ja blanketid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel aadressil http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Vastse-Kuuste vallas on vallavanem Lennart Liba.

Kontakt: vald@vkuuste.ee; 516 5863.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Hajaasustuse programmi esitatud taotluste hindamise komisjon:

  1. Lennart Liba
  2. Urmas Kolina
  3. Liia Sulg
  4. Maldur Muttik
  5. Peep Potter

 

Toimetaja: LIIA SULG

Hajaasustuse programm