Uudised ja teated

« Tagasi

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 23 algatati Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning puurkaevu rajamiseks, lahendada liiklus- ja parkimiskorraldus ning tehnovarustuse põhimõtted.

Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda valla veebilehel https://vastse-kuuste.kovtp.ee/detailplaneeringud ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).