Uudised ja teated

« Tagasi

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel müüakse alljärgnev Vastse-Kuuste vallas asuv kinnisasi:

  1. Vooreküla, Põllunurga kinnisasi (87201:001:0188).
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti veebilehelt aadressil http://www.maaamet.ee/maamyyk/index.php?e_id=283.