Uudised ja teated

« Tagasi

Sündinud on uus Põlva vald

22. oktoobril 2017 moodustus uus omavalitsusüksus Põlva vald.

Kuidas ja mis ajast tekkis uus Põlva vald?   
Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põlva vald.
Uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk omavalitsus tekkis Põlva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks loetakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 3 järgi valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva. Otsus avalikustati 21.10.2017 maakonnalehes Koit.
Valla nimeks on Põlva vald ja selle halduskeskus asub Põlva linnas. Uue Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.

 

Millised olid valimistulemused? 
Kohalike omavalitsuste valimiste käigus käis uue Põlva valla haldusterritooriumil hääletamas 6733 inimest ehk siis 56,1% hääletusõigusega isikutest. 
Kõige rohkem hääli kogus uue valla elanikelt Eesti Reformierakonna nimekiri – 1822 häält, millele järgnes Eesti Keskerakond 1659 hääle, valimisliit Tuleviku Põlvamaa 1165 hääle, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 742 hääle, valimisliit Põlva Areng 663 hääle, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 622 hääle ja üksikkandidaat 24 häälega.
Selline tulemus andis Reformierakonna nimekirjale uue Põlva valla volikogus 8 mandaati, Keskerakonnale 7, Valimisliidule Tuleviku Põlvamaa 5, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjale 3, Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale 2 ja valimisliidule Põlva Areng 2 mandaati.
Kandidaatidest kogus kõige enam hääli ühendvalla elanikelt Tarmo Tamm 310 (Eesti Keskerakond), talle järgnesid Igor Taro 299 (valimisliit Tuleviku Põlvamaa), Kuldar Leis 291 (Eesti Reformierakond), Indrek Käo 233 (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Lennart Liba 230 (Eesti Reformierakond), Ülo Needo 217 (Eesti Reformierakond), Sirje Tobreluts 200 (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Georg Pelisaar 176 (Eesti Keskerakond) häälega.

Kes uut Põlva valda juhtima hakkavad?
Uut Põlva valda hakkab juhtima 27-liikmeline vallavolikogu, mille liikmeteks valiti Tarmo Tamm, Georg Pelisaar, Janika Usin, Tarvo Asur, Ants Väärsi, Anne Nook ja Helle Virt-Lenk Eesti Keskerakonnast, Igor Taro, Koit Jostov, Arne Tilk, Janno Simso ja Kairit Numa valimisliidust Tuleviku Põlvamaa; Kuldar Leis, Lennart Liba, Ülo Needo, Uuno Siitoja, Andres Vijar, Rasmus Kork, Liivi Maran ja Martti Rõigas Eesti Reformierakonnast, Indrek Käo ja Kalju Paalman Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ning Sirje Tobreluts, Anti Rüütli ja Ahti Bleive Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. 

Millal algavad volikogu uue koosseisu liikmete volitused?
Vallavolikogu liikmete volitused algavad volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Otsus avalikustati 21.10.2017 maakonnalehes Koit. Põlva Vallavolikogu uue koosseisu liikmete volitused algasid 22.10.2017.
Volikogu esimene istung toimub 27. oktoobril 2017. Istungi päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Ahja Vallavalitsuse, Mooste Vallavalitsuse, Laheda Vallavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Milline on uue valla sümboolika?
Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni kasutatakse ühinemislepingus kokku lepitud ühineva valla sümboolikat – Põlva valla sümboolikat.
Leidmaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustunud Põlva vallale vapi ja lipu sümboleid, on käimas sümboolika konkurss. Konkursile esitatud kavandid on esitatud heraldikanõuetele vastavuse hindamiseks Riigikantseleile. Konkursi võitja selgitatakse välja küsitluse teel elanike arvamuse alusel. Küsitluse läbiviimise kohta avaldatakse teade ajalehes ja valla kodulehel.

Millal saab vald uue vallavanema?
Uue vallavanema valib volikogu kõige varem oma teisel istungil. Seniste vallavanemate volituste pikkus on seotud uue valitsuse ametisse kinnitamisega. Vanad valitsused (juhtimise mõttes) jätkavad tööd ning kõikide vallavanemate volitused kestavad kuni volikogu poolt uue valitsuse (täitevorgani) kinnitamiseni.
Uue valitsuse ametisse kinnitamisel täidab vallavalitsuse kui ametiasutuse juhi ülesandeid kõikides senistes ametiasutustes uus vallavanem. Ametiasutused korraldatakse volikogu otsusel ümber alates 01.01.2018.

Kui kodanikul on vaja vallaga asju ajada, siis kuhu peab ta pöörduma?
Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017. 
See tähendab, et ühinevate valdade igapäevane töö jätkub  sinnani nagu enne valimisi. Vastse-Kuuste piirkonna elanikul tuleb pöörduda Vastse-Kuuste Vallavalitsusse aadressile Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik. Ahja, Laheda, Mooste ja Põlva piirkondade elanikel tuleb pöörduda oma senisesse vallamajja. 

Uue kodulehe valmimiseni kajastatakse informatsiooni ühinemisjärgse Põlva valla kohta kõikide ühinenud omavalitsusüksustes  kodulehtedel ja ilmuvates infolehtedes.