Uudised ja teated

« Tagasi

Kure kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 29 on algatatud Kiidjärve küla Kure kinnistu (katastritunnus 87202:002:0393) detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud lähteseisukohad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja kõrvalhoone püstitamiseks.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 22.08.2017 korralduse nr 79 alusel. Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise dokumentidega saab tutvuda valla veebilehel https://vastse-kuuste.kovtp.ee/detailplaneeringud ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).