Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvaküsitlus Logina küla ja Lootvina küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks külade üleandmise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu toimub 12.–13. märtsil 2017

 

Ajavahemikul 12.–13. märts 2017 viiakse Logina külas ja Lootvina külas läbi rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus nii Logina küla kui ka Lootvina küla ülendamise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu.

Vallavalitsus on koostanud küsitluses osalejate nimekirja 01.03.2017 seisuga. Küsitlusest saab osa võtta iga vähemalt 16-aastane (küsitluse päeva seisuga) vallakodanik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Logina või Lootvina küla.

Küsitluses saab osaleda sedeliga hääletades kas küsitluspunktis või kodus.

Logina küla elanikud saavad oma arvamust avaldada hääletades küsimusele „Kas toetate Logina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" vastusevariantidega „Jah" või „Ei".

Lootvina küla elanikud saavad oma arvamust avaldada hääletades küsimusele „Kas toetate Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale?" vastusevariantidega „Jah" või „Ei".

Rahvaküsitluse tulemuste arvestus toimub kummagi küla kohta eraldi. Seejärel on volikogul kaalutlusõigus (kummagi küla osas eraldi), kas küla või külad antakse üle Haaslava vallale. Lõpliku otsuse teeb vallavolikogu märtsikuu lõpus toimuval volikogu istungil.

Hääletamine küsitluspunktis
Küsitluspunkt asub Lootvina külakeskuses ning hääletada saab:

  • 12. märtsil 2017 kella 12.00–15.00ni;
  • 13. märtsil 2017 kella 17.00–20.00ni.

NB! Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Hääletamine kodus
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile (võib tuua ka küsitluspunkti) või vallasekretärile hiljemalt 13. märtsiks 2017 kella 17.00ks, kus tuleb ära märkida oma nimi, elukoht, kontaktandmed ning põhjus, miks soovitakse küsitluslehe täitmist kodus.

NB! Kodus hääletamisel on samuti vaja esitada kehtiv isikut tõendav dokument!

Küsitluskomisjon
Küsitluskomisjoni liikmed:
esimees Liia Sulg;
liikmed Heli Henn, Eino Vares, Lennart Liba ja Heikki Kund.

Küsitluskomisjoni kontaktandmed: liia@vkuuste.ee, tel 516 5863 (Lennart Liba).