Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Vastse-Kuuste vallas avatud alates 31.03.2017.

Taotlusi saab esitada kuni 01.06.2017.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

 • alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
 • elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

 1. veesüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid;
 3. juurdepääsuteed;
 4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Esitada tuleb:

 1. taotlus;
 2. lisainfo vastava valdkonna kohta, millele toetust taotletakse;
 3. projekti eelarve;
 4. vähemalt kaks võrdlevat pakkumist;
 5. taotleja garantiikiri;
 6. kinnistu plaan, millele märkida kuhu ja kuidas paigaldatakse süsteem, millele toetust taotletakse.

Kui soovitakse toetust saada mitmest valdkonnast (nt rajada vee- ja kanalisatsioonisüsteem), siis tuleb igale valdkonnale esitada eraldi taotlus, eelarve jne (vt eespool olevat loetelu).

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Vastse-Kuuste vallavalitsusele.

 

Taotluse täitmisel toetuse ja omafinantseeringu summa arvutamisel palume kasutada arvutamise abimeest, mis on üleval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) veebilehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale. Samuti leiab EAS-i veebilehelt lisainfo hajaasustuse programmi kohta ja taotlusblanketid.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Vastse-Kuuste vallas on vallavanem Lennart Liba.

Kontakt: vald@vkuuste.ee; 516 5863.

Vallavalitsus