Uudised ja teated

« Tagasi

Haava kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017 otsusega nr 40 võeti vastu Vastse-Kuuste aleviku Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneering.

Detailplaneeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamise põhimõte.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30.10.–14.11.2017 ning selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Vastse-Kuuste Vallavalitsusele ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahendusega kavandatava osas.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel http://vastse-kuuste.kovtp.ee/detailplaneeringud ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).