Uudised ja teated

« Tagasi

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) jäeti algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 25 alusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, lahendada liikluskorraldus ja tehnovarustuse põhimõtted.

Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda valla veebilehel ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).