Uudised ja teated

Teade hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta Põlva valla valimiskomisjonis

  Põlva valla valimiskomisjon annab teada, et hääletamistulemuste kindlakstegemine hääletamissedelite ülelugemise teel toimub 16. oktoobril 2017 algusega kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja...

Vastse-Kuuste Kool otsib klassiõpetaja asendajat lapsehoolduspuhkuse ajaks

Tööle asumise aeg hiljemalt 30.10.2017. Klassijuhatajat ootab 11 tublit 3. klassi õpilast. Koormus 17 tundi nädalas (0,81 ametikohta). Pakume kaasaegset töökeskkonda looduskaunis kohas,...

Kure kinnistu detailplaneeringu algatamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 31. augusti 2017 otsusega nr 29 on algatatud Kiidjärve küla Kure kinnistu (katastritunnus 87202:002:0393) detailplaneeringu koostamine ja kinnitatud...

RMK ootab Sind 9. septembril kell 11 planeerimise päevale

Planeerimise päeval keskendume riigimetsa raietele aladel, mis kohapealsetele inimestele korda lähevad. Tutvustame RMK tegemisi, seda, kuidas määratakse asulalähedasi, aktiivseks...

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.09.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnev Vastse-Kuuste vallas asuvad kinnisasi: Vooreküla, Laari,...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel müüakse alljärgnev Vastse-Kuuste vallas asuv kinnisasi: Vooreküla, Põllunurga kinnisasi...

President Kersti Kaljulaid külastas Maarja Küla

Kolmapäeval, 16. augustil tutvus Vabariigi president Kersti Kaljulaid Vastse-Kuuste vallas Haavassaarel asuva Maarja Küla tegemiste-toimetustega. Kersti Kaljulaid kirjutab oma Facebooki-...

Vastse-Kuuste Kool pakub tööd klassiõpetajatele

  Vastse-Kuuste Kool võtab alates augustist tööle täiskohaga klassiõpetaja (4. kl). Kasuks tuleb inglise keele lisaeriala. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad...

Põlva valla sümboolika konkurss

  Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva  Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus  kuulutavad välja konkursi ühinemise teel...

Lasteaed Kaari pakub alates 16. augustist 2017 tööd lasteaiaõpetajale

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressil kaari@vkuuste.ee või aadressil Lasteaed Kaari, Lasteaia 2, Vastse-Kuuste alevik, 63601...

Valla eakate õppeekskursioon 20. juunil Järvamaale

Väljasõit Vastse-Kuuste kooli juurest kell 8.00. Ekskursioonile registreerimine toimub 15. juunini. Täpsem info külastatavatest kohtadest ning registreerimine ekskursioonile telefonil...

Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 23 algatati Valgemetsa külas Villa-Salme kinnistu (katastritunnus 87202:002:0012) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad....

Ideekonkursi „Vastse-Kuuste Jäätmejaama kinnistu osa kasutuselevõtmine“ väljakuulutamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu volitas 25.05.2015 otsuse nr 21 alusel vallavalitsust läbi viima alla lihthanke piirmäära jäävat avalikku ideekonkurssi eesmärgiga saada Vastse-Kuuste alevikus...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlusvoor avatakse 29. mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

21.–22. maini 2017. a viib Põlva Maavalitsus läbi küsitluse elanike arvamuse väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise Põlva valla moodustamiseks...

17.05.–30.05.2017 on Vastse-Kuuste postkontor ajutiselt suletud

  Sellel perioodil asendab Vastse-Kuuste postkontorit ja väljastab saadetisi Põlva postkontor, asukohaga Kesk 10, Põlva (Põlva Kaubamaja). Põlva postkontor on avatud: E–R...

Maa-amet kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.05.2017. Avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad Vastse-Kuuste vallas asuvad kinnisasjad: Padari küla, Jäneseheina,...

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

2.–22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini,...

Broneeri kuupäevad – Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa...

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

  Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Põlva maavanema 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 on hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor Vastse-Kuuste vallas avatud alates 31.03.2017. Taotlusi saab esitada kuni 01.06.2017. ...

Raudteeremont toob muudatusi rongide sõiduplaanidesse

Elron Pressiteade 28. märts 2017 Algab remont Tapa-Tartu raudteelõigul, mis toob olulisi muudatusi Tallinn-Tartu rongide sõiduaegadesse ning kolmel päeval nädalas sõidavad liinil ka...

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”

  Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised...

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on...

Teade vallavara suulise enampakkumise toimumisest

Enampakkumine toimub 10. aprillil 2017 algusega kell 14.00 Vastse-Kuuste vallamaja ruumes. Enampakkumise viib läbi komisjon koosseisus: Maldur Muttik, komisjoni esimees Lennart Liba,...

Logina küla ja Lootvina küla üleandmise rahvaküsitluse tulemused

  12.–13. märtsil 2017 toimus Lootvina külakeskuses küsitlus selgitamaks välja, kas Logina ja Lootvina külade elanikud pooldavad oma küla üleandmist Vastse-Kuuste valla koosseisust...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele koormuspiirangud

PRESSITEADE Põlvamaa Omavalitsuste Liit 6. märts 2017 Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused...

Rahvaküsitlus Logina küla ja Lootvina küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks külade üleandmise kohta Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu toimub 12.–13. märtsil 2017

  Ajavahemikul 12.–13. märts 2017 viiakse Logina külas ja Lootvina külas läbi rahvaküsitlus , mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus nii Logina küla kui ka Lootvina küla...

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

PRESSITEADE SA Põlvamaa Arenduskeskus 1. veebruar 2017 Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt...