8.09.16

 

Kadaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

 

Vastse-Kuuste Vallavalitsus teatab, et Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25.08.2016 otsusega nr 24 kehtestati Vastse-Kuuste aleviku Kadaka kinnistu (katastritunnus 87201:003:0590) detailplaneering.

Detailplaneeringuga muudetakse kinnistu piire määratakse krundile ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, antakse lahendused tehnovõrkudega varustatusele ning liiklus- ja parkimiskorraldusele.

Planeeritava maa-ala suurus on 4631 m² .

Detailplaneering on kooskõlas Vastse-Kuuste valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste Vallavalitsuses ja Vastse-Kuuste valla veebilehel  (vt allpool olevat kausta „Kadaka kinnistu detailplaneering (endine Ärikoht A-201)"->kehtestamine).

 

 

Toimetaja: LIIA SULG
6.09.16

 

Kalevi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

 

Vastse-Kuuste Vallavalitsus teatab, et Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 22.08.2016 otsusega nr 93 kehtestati Lootvina küla Kalevi kinnistu (katastritunnus 87201:001:0066) detailplaneering.

Detailplaneeringuga määratakse kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine, hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, antakse lahendused tehnovõrkudega varustatusele ning liiklus- ja parkimiskorraldusele, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks.

Detailplaneering on kooskõlas Vastse-Kuuste valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste Vallavalitsuses ja Vastse-Kuuste valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Kalevi kinnistu detailplaneering"->kehtestamine).

 

 

 

 

Detailplaneeringud

Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.