5.04.17

 

Haava kinnistu detailplaneeringu algatamine

 

Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. märtsi 2017 otsusega nr 13 algatati Vastse-Kuuste alevikus Haava kinnistu (katastritunnus 87201:003:0710) detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) jäeti algatamata Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 25 alusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, lahendada liikluskorraldus ja tehnovarustuse põhimõtted.

Detailplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Vastse-Kuuste Vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Vastse-Kuuste Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda valla veebilehel (vt allpool olevat kausta „Haava kinnistu detailplaneering"->algatamine) ja tööpäevadel Vastse-Kuuste Vallavalitsuses (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik, Põlvamaa).

 

Toimetaja: LIIA SULG

Detailplaneeringud

Alamkaustad
Näitan: 6 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
of 1
Dokumenti
Tühi kaust.
Nimi Suurus
Tühi kaust.
Näitan: 0 tulemust.