Ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
CSV

 

 

 

 

 

Vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

Lennart Liba kõrgem, ökonoomika ja ettevõtluse bakalaureus
Kai Tagel kesk-eri, raamatukoguhoidja; Eesti Haldusjuhtimise Instituut (valla- ja linnasekretäride atesteerimiskomisjoni tunnistus kutsenõuetele vastavuse kohta)
Kersti Rammo kesk-eri, raamatupidaja
Urmas Kolina kõrgem, hüdrotehnikainsener
Terje Lihtsa kõrgem, sotsiaalteaduse bakalaureus, sotsiaalpedagoogika
Karin Paats keskharidus
Liia Sulg kõrgem, sotsiaalteaduse bakalaureus, õigusteadus

 

Toimetaja: LIIA SULG