Ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Lennart Liba 797 6381; 516 5863 Vastuvõtt T 9-11
Vallasekretär Kai Tagel 797 6382; 516 5862 Vastuvõtt T 8-12, N 13-16
Vallasekretäri abi-asjaajaja Liia Sulg 797 6382
Maa- ja keskkonnanõunik Urmas Kolina 797 6385; 5330 2775 Vastuvõtt T 8-12, N 13-16
Sotsiaalnõunik Terje Lihtsa 797 6386; 5196 6411 Vastuvõtt T 8-12, N 13-16
Finantsnõunik Kersti Rammo 797 6387
Vanemraamatupidaja Karin Paats 797 6388
CSV

 

 

 

 

 

Vallavalitsuse ametnike haridus ja eriala

Lennart Liba kõrgem, ökonoomika ja ettevõtluse bakalaureus
Kai Tagel kesk-eri, raamatukoguhoidja; Eesti Haldusjuhtimise Instituut (valla- ja linnasekretäride atesteerimiskomisjoni tunnistus kutsenõuetele vastavuse kohta)
Kersti Rammo kesk-eri, raamatupidaja
Urmas Kolina kõrgem, hüdrotehnikainsener
Terje Lihtsa kõrgem, sotsiaalteaduse bakalaureus, sotsiaalpedagoogika
Karin Paats keskharidus
Liia Sulg kõrgem, sotsiaalteaduse bakalaureus, õigusteadus

 

Toimetaja: LIIA SULG