Kauni loodusega Vastse-Kuuste vald on minu jaoks parim paik,
kus elada, teha tööd ja kasvatada lapsi.