Kauni loodusega Vastse-Kuuste vald on minu jaoks parim paik,
kus elada, teha tööd ja kasvatada lapsi.
04.07.2016 Kadaka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 01.07.2016 korraldusega nr 78 on vastu võetud Vastse-Kuuste aleviku Kadaka kinnistu (endine Ärikoht A-201) detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, tehnovõr...  Loe edasi »

04.07.2016 Teadaanne peremehetuks varaks tunnistamise menetluse algatamisest
04.07.2016 Võrumaa Kutsehariduskeskuse projekt "Uute teadmiste ja kogemustega tööle!"
28.06.2016 Kalevi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
27.06.2016 Töövõimet hindab juulist töötukassa